معرفی كادر اداري مدرسه متوسطه دوره اول معلم  
 
نام و نام خانوادگی : فرامرز حاجی مزدارانی
سمت : مدیر
رشته تحصیلی : تربیت معلم
سوابق کاری : دبیر مدارس دولتی و غیردولتی - سابقه مدیریت در مدارس دولتی تهران - کارشناس مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش - 27 سال سابقه مدیریت در مجتمع آموزشی معلم در مقاطع راهنمایی و دبیرستان - 16 سال سابقه آموزشی در سمت های مختلف در مدارس دولتی
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : احمد سریار
سمت : مسئول معاونت آموزشی و پرورشی
رشته تحصیلی : صنایع
سوابق کاری : 12 سابقه معلم راهنما در پیش دانشگاهی - 12سال سابقه آموزشی در مدارس کمال ، فیض ، عرفان ، بنیان ، احمدیه ، نواب صفوی ، محمدیه و عدل پرور - 5 سال سابقه معاون آموزشی و مدیر دروس در مجتمع معلم - 2سال مسئولیت در شرکت تخصصی صنعتی ایران رادیاتور
                                       سابقه تدریس تفکر ، ریاضی ، برنامه ریزی و...
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : بهزاد صبوری
سمت : مسئول معاونت اجرایی
رشته تحصیلی : برق
سوابق کاری : 4 سال تدریس قرآن و دبیر ورزش دبستان های دولتی - 5 سال فعالیت در مدارس راهنمایی شهر تهران - معاون پرورشی و پشتیبان تحصیلی مقاطع ابتدایی - 9 سال سابقه در مدرسه راهنمایی معلم
مدرس ورزش و دفاعی در مدرسه معلم
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : جواد کاظمی مطلق
سمت : مسئول روابط عمومی و امور دفتری
رشته تحصیلی : اقتصاد
سوابق کاری : 25 سال فعالیت در مدارس دولتی به عنوان معاون اجرایی - 16 سال فعالیت در مجتمع معلم - سابقه فعالیت در روابط عمومی مقطع - مسئول امور دفتری و اداری - منشی برگزاری امتحانات نهایی - منشی حوزه تصحیح اوراق نهایی
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 نام و نام خانوادگی : رضا دورانی
سمت : مسئول پایه هفتم
رشته تحصیلی : مدیریت
سوابق کاری : 15 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم - 6 سال معلم راهنما در متوسطه1 - سابقه 6 سال تدریس درس رایانه در دبیرستان معلم - 15سال سابقه تدریس در دروس مختلف در مقطع راهنمایی و متوسطه1 - سابقه تدریس دروس ضمن خدمت - سابقه مدیریت منابع انسانی در سازمان های مختلف -
   سابقه مسئولیت مدیر شبکه و آی تی و وبسایت و... -  مشاوره و فعالیت چندین طرح تحقیقاتی و پژوهشی
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : مهدی محمدیان
سمت : مسئول پایه هشتم
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
سوابق کاری : 13 سال فعالیت در راهنمایی معلم ، سابقه تدریس دروس قرآن ، عربی و تفکر و پژوهش
سابقه معاونت اجرایی در راهنمایی معلم - فعالیت های هنری در زمینه های مختلف - فعالیت های فرهنگی در نهادهای مختلف - 4سال معاون پروشی راهنمایی
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : مجید مبلغ
سمت : مسئول پابه نهم
رشته تحصیلی : صنایع
سوابق کاری : 11 سال سابقه فعالیت در مدرسه معلم - 2 سال فعالیت در دبستان معلم - 2سال سابقه معاونت اجرایی - مربی پرورشی - 7 سال سابقه معلم راهنما و امور پایه - مدرس دروس ریاضی و فیزیک
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم هیزجی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : شیمی
سوابق کاری : 22 سال سابقه در مجتمع معلم - 9 سال مسئول آزمایشگاه و کارگاه - 5 سال سابقه معلم راهنما در مجتمع معلم - سابقه معاونت پایه - 3 سال سابقه مسئول آزمایشگاه پالایشگاه تهران - فعالیت در سازمانهای فرهنگی - مدرس درس علوم - مدرس دوره های ضمن خدمت

   

 
   -------------------------------------------------------------------
 
 
نام و نام خانوادگی : مرتضی دورانی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : حوزوی
سوابق کاری : 8 سال سابقه در مجتمع معلم، تدریس مطالعات اجتماعی، پیام های آسمانی ، قرآن ، تفکر و سبک زندگی
تفکر و سواد رسانه ای در مقطع متوسطه دوره دوم جغرافیا در مقطع متوسطه دوره دوم
تدریس در حوزه علمیه دروس فلسفه ، منطق
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : حمید فخیمی
سمت : معاون پایه هشتم
رشته تحصیلی : متالوژی
سوابق کاری : 2 سال دبستان - 1 سال مربی پرورشی - 1 سال معاون پایه 5 و 6 -
1 سال مربی تربیتی و مسئول کتابخانه - 2سال معاون پایه
 
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     

نام و نام خانوادگی : علی تقی نژاد
سمت : معاون پایه هشتم
رشته تحصیلی :
سوابق کاری :
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : ایمان مطلبی
سمت : معاون پایه نهم
رشته تحصیلی : عمران
سوابق کاری : 5 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم،  2 سال نظامت در دبستان – 3 سال معاون پایه
 
 
 
 
 
 
   -------------------------------------------------------------------     ™™™
 
نام و نام خانوادگی : حسین جریان پور
سمت : معاون پایه نهم
رشته تحصیلی :
سوابق کاری :
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : امید زردکوهی
سمت : خدمتگزار
سوابق کاری : 7 سال سابقه در مجتمع معلم