چاپ خبر
مدرسه متوسطه (دوره اول) معلم یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰
سطح بندی آکادمی زبان پایه هفتم
سطح بندی آکادمی زبان پایه هفتم - سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
کتاب عربی آموزش و پرورش طبق برنامه هفتگی برگزار خواهد شد .
#سطح_بندی 
#آکادمی_زبان_خارجی
#پایه_هفتم
#متوسطه۱معلم
سطح بندی آکادمی زبان پایه هفتم - سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
کتاب عربی آموزش و پرورش طبق برنامه هفتگی برگزار خواهد شد .
#سطح_بندی 
#آکادمی_زبان_خارجی
#پایه_هفتم
#متوسطه۱معلم
انتهای پیام/.