چاپ خبر
مدرسه متوسطه (دوره اول) معلم دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰
اولین جلسه حضوری اولیای محترم با شرکت معلمین و مسولین پایه هفتم
قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان   کلاس های شهید بهشتی و صدر زاده  
اولین جلسه  حضوری  اولیای محترم با شرکت معلمین و مسولین پایه هفتم در روز  سه شنبه  1400/7/27  از ساعت 16لغایت 17/30بر گزار می گردد.دستور جلسه:
1-تلاوت قرآن کریم:16:5-16
2-صحبتهای دبیر محترم ریاضی جناب آقای فروزنده پرور و پاسخ به پرسشهای اولیا:16:30-16:5
3-صحبتهای دبیر محترم علوم جناب آقای مبلغ وپاسخ به پرسشهای اولیا:16:55-16:30
4-صحبتهای دبیر محترم فارسی جناب آقای کشتکار وپاسخ به پرسشهای اولیا:17:15-16:55
5-صحبتهای دبیر محترم عربی جناب آقای عابدی وپاسخ به پرسشهای اولیا:17:30-17:15
6-صحبتهای پایانی و جمع بندی جناب آقای هیزجی مسئول پایه:17:45-17:30
قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان   کلاس های شهید بهشتی و صدر زاده  
اولین جلسه  حضوری  اولیای محترم با شرکت معلمین و مسولین پایه هفتم در روز  سه شنبه  1400/7/27  از ساعت 16لغایت 17/30بر گزار می گردد.دستور جلسه:
1-تلاوت قرآن کریم:16:5-16
2-صحبتهای دبیر محترم ریاضی جناب آقای فروزنده پرور و پاسخ به پرسشهای اولیا:16:30-16:5
3-صحبتهای دبیر محترم علوم جناب آقای مبلغ وپاسخ به پرسشهای اولیا:16:55-16:30
4-صحبتهای دبیر محترم فارسی جناب آقای کشتکار وپاسخ به پرسشهای اولیا:17:15-16:55
5-صحبتهای دبیر محترم عربی جناب آقای عابدی وپاسخ به پرسشهای اولیا:17:30-17:15
6-صحبتهای پایانی و جمع بندی جناب آقای هیزجی مسئول پایه:17:45-17:30
انتهای پیام/.