چاپ خبر
مدرسه متوسطه (دوره اول) معلم جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰
🌷 امام باقر علیه السلام میفرماید : سجده بر خاک قبر سیدالشهداء علیه السلام تا زمین هفتم را نورانی می کند
🌷  امام باقر علیه السلام میفرماید : سجده بر خاک قبر سیدالشهداء علیه السلام تا زمین هفتم را نورانی می کند
📿 اسامی افرادی که امروز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با سجاده و مهر تربت امام حسین علیه السلام که از مدرسه تحویل گرفتند ، نماز خواندند  
امیررضا گودرزی 
علی ابریشمچی
محمد خانپور
علیرضا عینی
علی نجف
پارسا شفیعی
مهدی اسدزاده
محمد مهدی بهفر
ابوالفضل امکانی
محمدحسین جعفری 
سیدعلی قرآنی 
پارسا مجد یکتا 
آرین  امیر مقدم 
علی پالار 
پارسا گیلی 
علی رضایی 
مبین شیدایی 
علی رضایی پور 
✅ این افراد در کارنامه امتیازی آبان ماه ، امتیازی ویژه ای برایشان لحاظ خواهد شد
#امتیاز
#پایه_هفتم
#نمازخانه
#پاکیزگی
#نظم
#سجاده
#تربت_سیدالشهداء
#متوسطه۱معلم
🌷  امام باقر علیه السلام میفرماید : سجده بر خاک قبر سیدالشهداء علیه السلام تا زمین هفتم را نورانی می کند
📿اسامی افرادی که امروز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با سجاده و مهر تربت امام حسین علیه السلام که از مدرسه تحویل گرفتند ، نماز خواندند 👇  
امیررضا گودرزی 
علی ابریشمچی
محمد خانپور
علیرضا عینی
علی نجف
پارسا شفیعی
مهدی اسدزاده
محمد مهدی بهفر
ابوالفضل امکانی
محمدحسین جعفری 
سیدعلی قرآنی 
پارسا مجد یکتا 
آرین  امیر مقدم 
علی پالار 
پارسا گیلی 
علی رضایی 
مبین شیدایی 
علی رضایی پور 
این افراد در کارنامه امتیازی آبان ماه ، امتیازی ویژه ای برایشان لحاظ خواهد شد
#امتیاز
#پایه_هفتم
#نمازخانه
#پاکیزگی
#نظم
#سجاده
#تربت_سیدالشهداء
#متوسطه۱معلم
انتهای پیام/.