چاپ خبر
مدرسه متوسطه (دوره اول) معلم شنبه, ۰۴ دی ۱۴۰۰
قابل توجه دانش آموزان گرامی آیین نامه اجرایی امتحانات پایان نوبت اول متوسطه دوره اول معلم
قابل توجه دانش آموزان گرامی
آیین نامه اجرایی امتحانات پایان نوبت اول متوسطه دوره اول معلم
ساعت شروع امتحان ۸ صبح

◀️ یک/ ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در مدرسه حضور یابید.
◀️ دو/ تاخیر و غیبت غیر موجه برای دانش آموز نمره صفر به همراه خواهد داشت.
◀️ سه/ به همراه داشتن و استفاده از ماشین حساب و لاک غلط گیر و هر وسیله غیر ضروری در جلسه امتحان ممنوع میباشد.
◀️ چهار/ برای پاسخ دادن به سوالات فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده کنید.
◀️ پنج/ توجه به توضیحات مسئولین جلسه امتحان مورد تاکید است.
◀️ شش/ با هر گونه بی انضباطی دانش آموز در جلسه امتحان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

موفقیت و سربلندی و سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست.
 
#برنامه_امتحانی
قابل توجه دانش آموزان گرامی
آیین نامه اجرایی امتحانات پایان نوبت اول متوسطه دوره اول معلم
ساعت شروع امتحان ۸ صبح

◀️ یک/ ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در مدرسه حضور یابید.
◀️ دو/ تاخیر و غیبت غیر موجه برای دانش آموز نمره صفر به همراه خواهد داشت.
◀️ سه/ به همراه داشتن و استفاده از ماشین حساب و لاک غلط گیر و هر وسیله غیر ضروری در جلسه امتحان ممنوع میباشد.
◀️ چهار/ برای پاسخ دادن به سوالات فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده کنید.
◀️ پنج/ توجه به توضیحات مسئولین جلسه امتحان مورد تاکید است.
◀️ شش/ با هر گونه بی انضباطی دانش آموز در جلسه امتحان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

موفقیت و سربلندی و سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست.
 
#برنامه_امتحانی
انتهای پیام/.