Top
سالن غذاخوری و آشپزخانه
سالن غذاخوری مدرسه با داشتن آشپزخانه و غذای ممتاز شرایطی را فراهم کرده است تا دانش آموزان در فضایی مناسب غذای خود را میل کنند.