معرفی كادر اداري مدرسه متوسطه دوره اول معلم  
 
 نام و نام خانوادگی : رضا دورانی
سمت : مدیر
رشته تحصیلی : مدیریت
سوابق کاری : 15 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم - 6 سال معلم راهنما در متوسطه1 - سابقه 6 سال تدریس درس رایانه در دبیرستان معلم - 15سال سابقه تدریس در دروس مختلف در مقطع راهنمایی و متوسطه1 - سابقه تدریس دروس ضمن خدمت - سابقه مدیریت منابع انسانی در سازمان های مختلف -
   سابقه مسئولیت مدیر شبکه و آی تی و وبسایت و... -  مشاوره و فعالیت
چندین طرح تحقیقاتی و پژوهشی
 
 

------------------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی : احمد سریار
سمت : مسئول معاونت آموزشی و پرورشی
رشته تحصیلی : صنایع
سوابق کاری : 12 سابقه معلم راهنما در پیش دانشگاهی - 12سال سابقه آموزشی در مدارس کمال ، فیض ، عرفان ، بنیان ، احمدیه ، نواب صفوی ، محمدیه و عدل پرور - 5 سال سابقه معاون آموزشی و مدیر دروس در مجتمع معلم - 2سال مسئولیت در شرکت تخصصی صنعتی ایران رادیاتور
سابقه تدریس تفکر ، ریاضی ، برنامه ریزی و...
 
 
 

-------------------------------------------------------------------  

نام و نام خانوادگی : محمد زنگنه
سمت : مسئول معاونت اجرایی
رشته تحصیلی :  
سوابق کاری :
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------  

نام و نام خانوادگی : جواد کاظمی مطلق

سمت : مسئول روابط عمومی و امور دفتری
رشته تحصیلی : اقتصاد
سوابق کاری : 25 سال فعالیت در مدارس دولتی به عنوان معاون اجرایی - 16 سال فعالیت در مجتمع معلم - سابقه فعالیت در روابط عمومی مقطع - مسئول امور دفتری و اداری - منشی برگزاری امتحانات نهایی - منشی حوزه تصحیح اوراق نهایی
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------    

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم هیزجی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : شیمی
سوابق کاری : 22 سال سابقه در مجتمع معلم - 9 سال مسئول آزمایشگاه و کارگاه - 5 سال سابقه معلم راهنما در مجتمع معلم - سابقه معاونت پایه - 3 سال سابقه مسئول آزمایشگاه پالایشگاه تهران - فعالیت در سازمانهای فرهنگی - مدرس درس علوم - مدرس دوره های ضمن خدمت
 
 
 
 
 

  -------------------------------------------------------------------   

نام و نام خانوادگی : مهدی محمدیان
سمت : مسئول پایه هشتم
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
سوابق کاری : 13 سال فعالیت در راهنمایی معلم ، سابقه تدریس دروس قرآن ، عربی و تفکر و پژوهش
سابقه معاونت اجرایی در راهنمایی معلم - فعالیت های هنری در زمینه های مختلف - فعالیت های فرهنگی در نهادهای مختلف - 4سال معاون پروشی راهنمایی
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

 
نام و نام خانوادگی : مرتضی دورانی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : حوزوی
سوابق کاری : 8 سال سابقه در مجتمع معلم، تدریس مطالعات اجتماعی، پیام های آسمانی ، قرآن ، تفکر و سبک زندگی
تفکر و سواد رسانه ای در مقطع متوسطه دوره دوم جغرافیا در مقطع متوسطه دوره دوم
تدریس در حوزه علمیه دروس فلسفه ، منطق
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی : مهدی ابراهیمی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : علوم ارتباطات
سوابق کاری : 7 سال سابقه معاونت IT و تدریس درس های، کار و فناوری، علوم رایانه ای.، تدریس دروس ضمن خدمت و...
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی : علی تقی نژاد
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی :  حوزوی
سوابق کاری : 3 سال سابقه کار به عنوان مربی پرورشی دبستان - 3 سال تدریس درس های اجتماعی - تفکر و سبک زندگی - دینی 2 سال سابقه معاون پایه متوسطه 1 
 
 
 
 
 
   -------------------------------------------------------------------  
نام و نام خانوادگی : حمید فخیمی
سمت : معاون پایه هشتم
رشته تحصیلی : متالوژی
سوابق کاری : یکسال مربی پرورشی دبستان یکسال معاون پایه پنجم و ششم یکسال مربی پرورشی متوسطه ۱ سه سال معاون پایه هشتم
 
 
 
 
 
 

   -------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : حسین جریان پور
سمت : معاون پایه هشتم
رشته تحصیلی :  مدیریت فرهنگی
سوابق کاری :  
7 سال سابقه در مدرسه معلم در سمت های هشتم و نهم و تدریس پیام های آسمان
 
 
 
 
 

   -------------------------------------------------------------------   

نام و نام خانوادگی : ایمان مطلبی
سمت : معاون پایه نهم
رشته تحصیلی : عمران
سوابق کاری : 5 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم،  2 سال نظامت در دبستان – 3 سال معاون پایه
 
 
 
 
 
 

    -------------------------------------------------------------------   

نام و نام خانوادگی : بهزاد صبوری
سمت : معاون پایه نهم
رشته تحصیلی : برق
سوابق کاری : 4 سال تدریس قرآن و دبیر ورزش دبستان های دولتی - 5 سال فعالیت در مدارس راهنمایی شهر تهران - معاون پرورشی و پشتیبان تحصیلی مقاطع ابتدایی - 9 سال سابقه در مدرسه راهنمایی معلم
مدرس ورزش و دفاعی در مدرسه معلم
 
 
 

   ------------------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی : امید زردکوهی
سمت : خدمتگزار
سوابق کاری : 7 سال سابقه در مجتمع معلم