Top
آیین نامه امتیازات
جهت دریافت فایل آیین نامه امتیازی بر روی لینک زیر کلیک نمایید
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی

آیین نامه امتیازات

مدرسه متوسطه دوره اول پسرانه معلم

 

الف) اقسام امتیاز

انواع امتیازاتی که دانش­آموزان عزیز در طی سال می­توانند کسب نمایند به سه گروه کلی تقسیم می­شوند.

 1. مواردی که ثابت به صورت ماهانه می­باشند.
 2. مواردی که به صورت سالانه محاسبه می شوند.
 3. امتیازاتی که برحسب مورد در طی سال طبق دستورالعمل در نظر گرفته می­شوند.

در نگاه دیگر امتیازات به سه گروه کلی تقسیم می­شوند؛ موارد پرورشی، موارد آموزشی و موارد انضباطی

 

ب) موارد اجرایی

 • معلم راهنما، معاون پرورشی و ناظم مدرسه به عنوان مسئولین ثبت امتیازات، مقادیر امتیاز دانش آموزان را ثبت نموده و هرماه تحویل معلم راهنمای پایه می­دهند و یا اینکه به صورت مستقیم در سامانه مدبر امتیازات را ثبت می­نمایند.
 • معلم راهنما باید سیستمی طراحی نماید تا امتیازات جمع­آوری شده در سامانه امتیازی مدبر وارد شوند.
 • معلم راهنما جهت آگاهی بیشتر دانش­آموزان نسبت به وضعیت امتیازیشان هر ماه کارنامه امتیازی صادر می­نماید و کارنامه را در اختیار دانش آموزان قرار می­دهد.
 • در پایان سال تعداد یک سوم از دانش­آموزان عنوان جایزه کسب امتیازات در اردوی برون استانی نفرات برتر می­توانند شرکت نمایند.
 • اردوهای امتیازی سالانه به صورت چرخشی گرگان، بابلسر و چادگان می­باشد.
 • دو اردوی امتیازی یک روز برای ماه آذر در نوبت اول و قبل از تعطیلات نوروز برای نوبت دوم باید برنامه ریزی گردد. که از هر کلاس چهار نفر در این اردوها شرکت می­نمایند.
 • برنامه ریزی اردوی امتیازی برون استانی انتهای سال و دو اردوی امتیازی یک روزه با معاون پرورشی می­باشد.
 • دو نفر به عنوان رتبه­های برتر امتیازی کلاس و دو نفر به عنوان نفرات برتر در پیشرفت امتیاز جهت شرکت در سه اردوی مذکور انتخاب می­شوند.
 • انتخاب دو نفر پیشرفتی کلاس با معلم راهنمای پایه می­باشد.
 • دانش­آموزان می­بایست حداقل امتیاز درنظر گرفته شده برای بخش­های مختلف را کسب نمایندر گرفته شده برای بخش به عنوان نفرات برتر در پیشرفت امتیاز جهت شرکت در سه اردوی مذکور انتخاب مییند.
 • . مسئولین مدرسه باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
 • حضور یا عدم حضور در پایگاه تابستانی در نتایج امتیازی دانش آموز تاثیر مستقیم دارد.
 • وضعیت نماز دانش آموزان در اینکه مجوز شرکت در اردوهای امتیازی را کسب نمایند به طور مستقیم تاثیر می­گذارد.
 • موارد درج شده در آیین نامه انضباطی طبق دستورالعمل در امتیازات موثر می باشد.
 • در خصوص امتیازی پیشرفت درسی، امتیاز پیشرفت برای دانش آموزان قوی در بحث درس با اجرای طرح هایی نظیر کمک درسی به دانش آموزان ضعیف تر باید محاسبه گردد.
 • مسابقات منطقه، استان و کشوری درسی توسط معلم راهنما محاسبه می گردد.

 

 

 

ج) موارد امتیازی ماهانه

در جدول ذیل سرفصل­هایی که امتیاز ماهانه برای آن­ها در نظر گرفته شده است همراه مقدار و نوع امتیاز را می­توانید ملاحظه نمایید.

سرفصل

امتیاز

مسئول مربوطه

کتابخانه

300

معاون پرورشی

معدل ماهانه

1000

معلم راهنما

استفاده از روش های ارتباطی بین منزل و مدرسه

(مانند دفتر ارتباط، برگه ارتباط، ارتباط الکترونیک و...)

500

معلم راهنما

اطلاع رسانی برنامه­های مدرسه به اولیا توسط دانش آموز

100

معلم راهنما

امتیاز مسئول پایه (هرهفته 100)

400

معلم راهنما

نمازخانه

1000

معاون پرورشی

نظم و انضباط

1000

ناظم

ناهار خوری

300

ناظم

 

 

د) سرفصل­های امتیازی سالانه

در جدول ذیل امتیازات سالانه را می­توانید ملاحظه نمایید.

سرفصل

امتیاز

مسئول مربوطه

مسئولیت در مدرسه

2000

معاون پرورشی

تحقیق و پژوهش

1000

معلم راهنما

آرشیو و نگهداری برگه ها

1500

معلم راهنما

پیشرفت درسی

3000

معلم راهنما

 

 

ه) سرفصل­های امتیازی موردی

در جدول ذیل امتیازات موردی و با توجه به برنامه های جاری مدرسه را می­توانید ملاحظه نمایید.

سرفصل

امتیاز

مسئول مربوطه

شرکت در مسابقات مدرسه

100

معاون پرورشی

کسب مقام در مسابقات مدرسه

300

معاون پرورشی

کسب رتبه اول در مسابقات منطقه

1500

معاون پرورشی

کسب رتبه دوم در مسابقات منطقه

1000

معاون پرورشی

کسب رتبه سوم در مسابقات منطقه

500

معاون پرورشی

کسب رتبه اول در مسابقات استان

3000

معاون پرورشی

کسب رتبه دوم در مسابقات استان

2000

معاون پرورشی

کسب رتبه سوم در مسابقات استان

1000

معاون پرورشی

کسب مقام در مسابقات کشوری

5000

معاون پرورشی

عمکلرد دانش آموز در جشنواره ها

2000

معاون پرورشی

معدل نوبت اول

2000

معلم راهنما

اردوهای یک روزه

300

معلم راهنما

اردوی برون استانی

1000

معلم راهنما

تکالیف نوروز

500

معلم راهنما

حضور اولیا در جلسات (هرجلسه)

200

معلم راهنما

بنیه علمی

500

معلم راهنما

 

 

تاریخ تصویب: سال 1385                                       تاریخ ویرایش: تابستان 1396